Vaccinationer

Hund

Eurican Herpes

 570 kr

Versican Plus DHPPi 

 400 kr

Versican Pi

 

 400 kr

Nobivac KC

 

 400 kr

I samband med annan behandling alt. hund nr 2 vid samma besök

 320 kr

Katt

Purevax RCP / Nobivac Tricat /Nobivac Ducat

 400 kr

I samband med annan behandling alt. katt nr 2 vid samma besök

 320 kr

Utland

Rabisin / Nobivac Rabies

 400 kr

I samband med annan behandling alt. hund nr 2 vid samma besök

 350 kr

Vacc. rabies + EU-pass

 700 kr

Enbart EU-pass

 450 kr

EU-pass i samband med annan behandling alt EU-pass hund nr 2

vid samma besök

 

 350 kr

Avmaskningsintyg (djurägare tar själv med tabletter, exkl. pass)

 200 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid samma besök

 100 kr

HD/ED-röntgen inkl lugnande och avgifter till SKK

HD

1725 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid samma besök

1600 kr

HD/ED

2200 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid samma besök

1800 kr

HD/ED/KNÄ 2600 kr

Ögonlysning

Ögonlysning

 700 kr

I samband med HD/ED alt hund nr 2 vid samma besök  650 kr Kull ögonlysning, besiktning, vaccination och chip  850 kr

Dräktighetsundersökning

Ultraljud

 720 kr

Röntgen

 720 kr

Munsanering på friska hundar < 10 kg 1600 kr 10-20 kg 1900 kr > 20 kg 3000 kr Munsanering på friska katter 1600 kr

Persisterande mjölktänder  (1-4 tänder)

        1800 - 2300 kr

Patellaintyg

  580 kr

Patellaintyg i samband med annat intyg

  300 kr

Hjärtintyg   580 kr Hjärtintyg i samband med annat intyg   300 kr Testikelintyg   450 kr Testikelintyg i samband med annat intyg   250 kr

Besiktning

Valp (upp till 14 veckor)

Besiktning + vaccination + id-chip

 

500 kr

Kattunge

Besiktning + vaccination vid 8 v + 12 v + id-chip. Båda besök

betalas vid första tillfället. Pris per kattunge.

 

 650 kr

Vuxen hund och katt: besiktning

 600 kr

Kastrering katt

Kastrering hankatt

  650 kr

Paket hankatt: kastrering + vacc +id-chip

  950 kr

Kastrering honkatt

1150 kr

Paket honkatt: kastrering + vacc + id-chip

1450 kr

Kastrering hanhund

0 - 10 kg

2500 kr

10,1 - 25 kg

3000 kr

25,1 - 45 kg

3500 kr

>45 kg

4000 kr

Kastrering tik

0 -15 kg 5700 kr 15,1 - 30 kg 6200 kr >30 kg 7000 kr

Kastrering hankanin

1000 kr

Avlivning

Hund

<25 kg

 

 

  750 kr

>25 kg

 

  850 kr

Katt

 

  650 kr

Kremering

Vanlig kremering, askan fås ej tillbaka

0-1 kg   150 kr 1-10 kg    650 kr 11-30 kg  1150 kr 31-50 kg  1350 kr >50 kg  1650 kr Separat kremering, askan åter till djurägare 0-1 kg    900 kr 1-10 kg   1400 kr 11-30 kg   1900 kr 31-50 kg   2100 kr >50 kg   2400 kr
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

PRISLISTA

© DJURKLINIKEN i Luleå - Stengatan 47 - 972 52 Luleå
© DJURKLINIKEN i Luleå - Stengatan 47 - 972 52 Luleå

PRISLISTA

Vaccinationer

Hund

Eurican Herpes

570 kr

Versican Plus DHPPi

400 kr

Versican Pi

400 kr

Nobivac KC

400 kr

I samband med annan behandling

alt. hund nr 2 vid samma besök

320 kr

Katt

Purevax RCP/Nobivac Tricat/Nobivac

Ducat

400 kr

I samband med annan behandling

alt. katt nr 2 vid samma besök

320 kr

Utlandsresa

Rabisin / Nobivac Rabies

 400 kr

I samband med annan behandling

alt. hund nr 2 vid samma besök

350 kr

Vacc. rabies + EU-pass

700 kr

Enbart EU-pass

450 kr

EU-pass i samband med

annan behandling alt hund nr 2

vid samma besök

350 kr

Avmaskningsintyg (djurägare tar

själv med tabletter, exkl. pass)

200 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid

samma besök 

100 kr

HD/ED-röntgen inkl. lugnande

och avgifter till SKK

HD

1725 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid

samma besök

1600 kr

HD/ED

2200 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid

samma besök

1800 kr

HD/ED/KNÄ

2600 kr

Ögonlysning

Ögonlysning

 700 kr

Ögonlysning i samband med HD/ED

alt. hund nr 2 vid samma besök

 650 kr

Kull ögonlysning, besiktning, vaccination

 

och chip

 850 kr

Dräktighetsundersökning

Ultraljud

 720 kr

Röntgen

 720 kr

Munsanering Friska hundar < 10 kg 1600 kr 10-20 kg 1900 kr > 20 kg 3000 kr Friska katter 1600 kr

Persisterande mjölktänder 

     

1-4 tänder

    1800 - 2300 kr

Patellaintyg   580 kr Patellaintyg i samband med annat intyg   300 kr Hjärtintyg   580 kr Hjärtintyg i samband med annat intyg        300 kr Testikelintyg   450 kr Testikelintyg i samband med annat intyg    250 kr

Besiktning

Valp (upp till 14 veckor) 

Besiktning + vaccin + id-chip

 

  500 kr

Kattunge

besiktning + vaccin vid 8 v & 12 v + id-chip.

Båda besök betalas vid första tillfället.

Pris per kattunge.

 

 

  650 kr

Vuxen hund och katt:

  600 kr

Kastrering

Kastrering hankatt

  650 kr

Paket hankatt: kastrering+vacc+id-chip      950 kr

Kastrering honkatt

1150 kr

Paket honkatt: kastrering+vacc+ d-chip  

1450 kr

Kastrering hanhund

0-10 kg

2500 kr

10,1-25 kg

3000 kr

25,1-45 kg

3500 kr

>45 kg

4000 kr

Kastrering tik

0 -15 kg

5700 kr

15,1 - 30 kg 6200 kr >30 kg 7000 kr

Kastrering hankanin

1000 kr

Avlivning

Hund

<25 kg

 

 

  750 kr

>25 kg

 

 

  850 kr

Katt

  650 kr

Kremering

Vanlig kremering, askan fås ej tillbaka

0-1 kg   150 kr 1-10 kg   650 kr 11-30 kg 1150 kr 31-50 kg 1350 kr >50 kg 1650 kr Separat kremering. Askan åter till djurägare. 0-1 kg   900 kr 1-10 kg 1400 kr 11-30 kg 1900 kr 31-50 kg 2100 kr >50 kg 2400 kr
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.
DJURKLINIKEN I LULEÅ
DJURKLINIKEN I LULEÅ