© DJURKLINIKEN i Luleå - Stengatan 47 - 972 52 Luleå

PRISER

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

Vaccinationer

Hund

Eurican Herpes

570 kr

Versican Plus DHPPi

400 kr

Versican Pi

400 kr

Nobivac KC

400 kr

I samband med annan behandling alt. hund nr 2 vid samma besök

320 kr

Katt

Purevax RCP / Nobivac Tricat /Nobivac Ducat

400 kr

I samband med annan behandling alt. katt nr 2 vid samma besök

320 kr

Utland

Rabisin / Nobivac Rabies

400 kr

I samband med annan behandling alt. hund nr 2 vid samma besök

350 kr

Vacc. rabies + EU-pass

700 kr

Enbart EU-pass

450 kr

EU-pass i samband med annan behandling alt EU-pass hund nr 2

vid samma besök

350 kr

Avmaskningsintyg (djurägare tar själv med tabletter, exkl. pass)

200 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid samma besök

150 kr

HD/ED-röntgen inkl sedering (lugnande)

SKKs avläsningsavgift ingår inte. Betalas direkt till SKK innan besöket.

HD

1400 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid samma besök

1300 kr

HD/ED

1700 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid samma besök

1500 kr

Ögonlysning

Ögonlysning

800 kr

I samband med HD/ED alt hund nr 2 vid samma besök 750 kr Valpkull: ögonlysning, besiktning, vaccination och chip, per valp 1000 kr

Dräktighetsundersökning

Ultraljud

720 kr

Röntgen

720 kr

Munsanering på friska hundar I priset ingår ej tanddragningar < 10 kg 1600 kr 10-20 kg 1900 kr 20-30 kg 3000 kr > 30 kg 3500 kr Munsanering på friska katter 1600 kr I priset ingår ej tanddragningar

Persisterande mjölktänder (1-4 tänder)

1800 - 2300 kr

Patellaintyg

580 kr

Patellaintyg i samband med annat intyg

450 kr

Hjärtintyg 580 kr Hjärtintyg i samband med annat intyg 450 kr Testikelintyg/Tandintyg 450 kr Testikelintyg/Tandintyg i samband med annat intyg 350 kr

Besiktning

Valp/Kattunge

Besiktning + vaccination + id-chip

500 kr

Kattunge

Besiktning + vaccination vid 8 v + 12 v + id-chip. Båda besök

betalas vid första tillfället. Pris per kattunge.

650 kr

Vuxen hund och katt: besiktning

600 kr

Kastrering katt

Kastrering hankatt

650 kr

Paket hankatt: kastrering + vacc +id-chip

950 kr

Kastrering honkatt

1150 kr

Paket honkatt: kastrering + vacc + id-chip

1450 kr

Kastrering hanhund

0 - 10 kg

2500 kr

10,1 - 25 kg

3000 kr

25,1 - 45 kg

3500 kr

>45 kg

4000 kr

Kastrering tik

0 -15 kg 5700 kr 15,1 - 30 kg 6200 kr >30 kg 7000 kr

Kastrering hankanin

1000 kr

Avlivning

Hund

950 kr

Katt

750 kr

Kremering

Vanlig kremering, askan fås ej tillbaka

0-1 kg 150 kr 1-10 kg 650 kr 11-30 kg 1150 kr 31-50 kg 1350 kr >50 kg 1650 kr Separat kremering, askan åter till djurägare 0-1 kg 900 kr 1-10 kg 1400 kr 11-30 kg 1900 kr 31-50 kg 2100 kr >50 kg 2400 kr
DJURKLINIKEN i LULEÅ
© DJURKLINIKEN i Luleå Stengatan 47 - 972 52 Luleå
DJURKLINIKEN i LULEÅ DJURKLINIKEN i LULEÅ

PRISER

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

Vaccinationer

Hund

Eurican Herpes

570 kr

Versican Plus DHPPi

400 kr

Versican Pi

400 kr

Nobivac KC

400 kr

I samband med annan behandling

alt. hund nr 2 vid samma besök

320 kr

Katt

Purevax RCP/Nobivac Tricat/Nobivac

Ducat

400 kr

I samband med annan behandling

alt. katt nr 2 vid samma besök

320 kr

Utlandsresa

Rabisin / Nobivac Rabies

400 kr

I samband med annan behandling

alt. hund nr 2 vid samma besök

350 kr

Vacc. rabies + EU-pass

700 kr

Enbart EU-pass

450 kr

EU-pass i samband med

annan behandling alt hund nr 2

vid samma besök

350 kr

Avmaskningsintyg (djurägare tar

själv med tabletter, exkl. pass)

200 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid

samma besök

150 kr

HD/ED-röntgen inkl. sedering (lugnande)

SKKs avläsningsavgift ingår inte. Betalas direkt till SKK

innan besöket.

HD

1400 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid

samma besök

1300 kr

HD/ED

1700 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid

samma besök

1500 kr

Ögonlysning

Ögonlysning

800 kr

Ögonlysning i samband med HD/ED

alt. hund nr 2 vid samma besök

750 kr

Valpkull: ögonlysning, besiktning,

vaccination och chip, per valp

1000 kr

Dräktighetsundersökning

Ultraljud

720 kr

Röntgen

720 kr

Munsanering I priset ingår ej tanddragningar Friska hundar < 10 kg 1600 kr 10-20 kg 1900 kr 20-30 kg kg 3000 kr >30 kg 3500 kr Friska katter 1600 kr

Persisterande mjölktänder

1-4 tänder

1800 - 2300 kr

Patellaintyg 580 kr Patellaintyg i samband med annat intyg 450 kr Hjärtintyg 580 kr Hjärtintyg i samband med annat intyg 450 kr Testikelintyg/Tandintyg 450 kr Testikelintyg/Tandintyg i samband med annat intyg 350 kr

Besiktning

Valp/Kattunge

Besiktning + vaccin + id-chip

500 kr

Kattunge

besiktning + vaccin vid 8 v & 12 v + id-chip.

Båda besök betalas vid första tillfället.

Pris per kattunge.

650 kr

Vuxen hund och katt:

600 kr

Kastrering

Kastrering hankatt

650 kr

Paket hankatt: kastrering+vacc+id-chip 950 kr

Kastrering honkatt

1150 kr

Paket honkatt: kastrering+vacc+ d-chip

1450 kr

Kastrering hanhund

0-10 kg

2500 kr

10,1-25 kg

3000 kr

25,1-45 kg

3500 kr

>45 kg

4000 kr

Kastrering tik

0 -15 kg

5700 kr

15,1 - 30 kg 6200 kr >30 kg 7000 kr

Kastrering hankanin

1000 kr

Avlivning

Hund

950 kr

Katt

750 kr

Kremering

Vanlig kremering, askan fås ej tillbaka

0-1 kg 150 kr 1-10 kg 650 kr 11-30 kg 1150 kr 31-50 kg 1350 kr >50 kg 1650 kr Separat kremering. Askan åter till djurägare. 0-1 kg 900 kr 1-10 kg 1400 kr 11-30 kg 1900 kr 31-50 kg 2100 kr >50 kg 2400 kr